personal

develop your rights

Buro01 ontwikkelt uw recht
op Privacy & Softwaregebied

Diensten

Voorwaarden

Op uw website wilt u vaak uw algemene voorwaarden zetten. Naast een overzichtelijke presentatie van alle rechten en verplichtingen van de klant kunt u de vraag hebben: is een hyperlink onder mijn website voldoende? Hoe zit het verder met disclaimers, cookies en privacy- verklaringen?

Meer informatie

Disclaimers worden gebruikt op een website om u te beschermen tegen aanspraken op basis van bijvoorbeeld typefouten of (inmiddels) achterhaalde informatie. In een cookieverklaring maakt u duidelijk dat u bepaalde gegevens van de bezoeker van uw website bijhoudt, wilt u dat dan legt u in zo’n verklaring uit welke gegevens u verzamelt. In het verlengde daarvan is een privacyverklaring bedoeld om klanten op hun privacy te wijzen als zij uw software of cloud dienst gaan gebruiken.

Alle juridische aspecten die in uw concrete geval komen kijken bij uw website, cloud dienst of ander softwareproduct kunnen door Buro01 voor u in kaart gebracht worden en vertaald worden naar een passende set algemene voorwaarden of een andere verklaring.


Contracten

U maakt afspraken met bedrijven, klanten of mensen in dienst. Bedrijfsgeheimen wilt u beschermen; klanten moeten weten wat ze wel en niet met uw software mogen en u wilt weten welk bedrijf verantwoordelijk is bij geschonden privacy. Buro01 zet deze afspraken helder voor u in een contract.

Meer informatie

Buro01 stelt voor de partners waarmee u samenwerkt graag een heldere geheimhoudingsverklaring op. Ideeën kunnen dan gedeeld worden zonder dat men bang hoeft te zijn dat deze verder worden verspreid. Voor al uw producten of diensten kunnen passende gebruiksvoorwaarden, SLA’s of EULA’s worden gemaakt die duidelijk maken wat de klant wel en niet mag of wat hij van uw dienst kan verwachten. Als u privacygevoelige informatie verwerkt voor bijvoorbeeld een zorginstelling dan worden hierover in een bewerkersovereenkomst heldere afspraken gemaakt.

Los van deze voorbeelden kan Buro01 elk contract helder voor u uitwerken en weet met welke risico’s u rekening moet houden. Hoe zit het tot slot met de geldigheid van een elektronische handtekening onder dit contract? Buro01 helpt u hiermee graag.


Privacy

Op veel manieren speelt privacy een rol in uw bedrijf. U bent sneller in de weer met persoonsgegevens als u een bepaalde app ontwikkelt of een website host dan u denkt. Buro01 kan u helpen om de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens in kaart te brengen en u heldere oplossingen daarvoor te bieden.

Meer informatie

Als u privacygevoelige gegevens verwerkt moet u dit vaak melden aan de personen van wie u de gegevens verwerkt. Een privacy policy in begrijpelijke taal biedt dan de uitkomst. Weet u eigenlijk welke persoonsgegevens u van uw werknemers mag verzamelen en hoe u die moet bewaren? Ook als u software host van een andere en in die software wordt privacygevoelige informatie verwerkt moet u bepaalde privacyafspraken maken.

Buro01 kan u helpen om alle privacygevoelige informatie te verwerken op de manier zoals het hoort en met de juiste verklaringen of contracten. Wat doet u tot slot als het mis gaat? Moet u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voorkomt dit dan de boete? Buro01 schept hierin voor u graag helderheid.


Werkrelaties

Buro01 kan u helpen als u gaat samenwerken met een ander bedrijf of ZZP’er, maar ook als u iemand in dienst neemt. Dat kan zijn om samen software of een ander product te ontwikkelen of in de markt te zetten. Door goede afspraken te maken vooraf voorkom je conflicten en gedoe achteraf.

Meer informatie

Soms wilt u iemand klanten voor uw (software-)dienst binnen laten halen, een affiliate overeenkomst is dan de oplossing. Een agentuurovereenkomst kan uitkomst bieden als u in plaats van klanten aanbrengen wil bemiddelen bij de verkoop van een product. Doet u dat laatste met uw eigen bedrijfsnaam, maar bent u niet degene die de software heeft ontwikkelt, dan kan een reseller overeenkomst de oplossing zijn.

Voor elke vorm van samenwerking heeft Buro01 de oplossing. Of het nu gaat om de verkoop of bemiddeling bij uw product of dat u samen met een programmeur een nieuw product wil ontwikkelen. Buro01 regelt uw samenwerking op een bij u passende wijze.


Software eigendom

Met een overdrachtsakte kun u als bedrijf er voor zorgen dat het ‘eigendom’ van het programmeerwerk waartoe u opdracht hebt gegeven bij u komt te liggen. Kunt u als klant de broncode van de software krijgen als uw leverancier de software niet meer kan onderhouden?

Meer informatie

Buro01 kan u helpen met situaties waarin het ‘eigendom’ van bepaalde ontwikkelde software een rol speelt en u conflicten daarover wilt voorkomen. Het kan niet zo zijn dat u als klant software niet meer kan gebruiken, omdat uw leverancier failliet gaat. Als bedrijf is het ook prettig om te weten dat u het zo kan regelen dat wat voor u door anderen wordt geprogrammeerd in uw ‘eigendom’ kan gaan vallen.

Buro01 helpt u graag uw risico’s in dit soort situaties in beeld te krijgen en u te helpen met het regelen van de software eigendom.


Advies

Naast Voorwaarden en verklaringen die Buro01 probleemloos voor u opstelt, kan zij u ook helpen met advies over alle juridische onderwerpen die raakvlakken met ICT vertonen. Advies over ISO-normen voor uw bedrijf, CE-certificering voor uw nieuwe software. Buro01 adviseert u graag.

Meer informatie

Tussen het recht en de technologie zit een complex spanningsveld. Met name in de IT gaan ontwikkelingen snel: virtual reality, augmented reality, internet of things en vele onderwerpen meer. Elke ontwikkeling roept juridische vragen op die niet eenvoudig te beantwoorden zijn: nieuwe regels volgen altijd de techniek. Buro01 houdt de juridische ontwikkelingen voor u bij en zorgt voor een advies dat het best past bij de stand van het recht en bovenal uw wensen als bedrijf.


Testimonials

 • "Buro01 kan het privacyrecht voor software helder uitleggen. De voorwaarden voor gebruik en de privacy policy voor onze MeXtra-software is nu goed geregeld."


  Meer informatie

  Buro01 heeft ons geholpen met het maken van juridische documenten en contracten met onze klanten. Onze klanten zijn voornamelijk zorginstellingen, waarvoor wij persoonsgegevens verwerken in onze software. Daar zijn heldere en overzichtelijke documenten (o.a. een SLA, contracten en een privacy policy) uitgekomen met zo min mogelijk ingewikkeld taalgebruik. Ook onze klanten hebben geen juridische opleiding gehad, maar moeten wel kunnen begrijpen wat er met de persoonsgegevens gebeurt waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Buro01 maakte dat voor ons en hen begrijpelijk.


 • "Orikami ontwikkelt op dit moment een medische app. Daarbij gelden strenge privacyeisen voor gezondheidsdata. Buro01 bracht dit voor ons goed in kaart."


  Meer informatie

  Naast de hulp met een privacy verklaring hebben wij nu helder welke stappen wij moeten gaan zetten om een CE-markering voor onze medische app te krijgen. Pas dan voldoen we aan de strenge Europese eisen voor het verwerken van gezondheidsdata van patiënten. Daarnaast werken we met Buro01 aan een strategie om de door ons ontwikkelde intelligentie en software te beschermen tegen illegaal kopiëren.


 • Kanaal 10

  "Door Buro01 heb ik een stok achter de deur als iemand uit het buitenland er met mijn (software-)idee vandoor wil gaan!"


  Meer informatie

  Soms laat Kanaal10 een deel van een applicatie in het buitenland ontwikkelen. Buro01 heeft er voor gezorgd dat Kanaal10 eigenaar is van de in het buitenland gemaakte software. Buro01 kon me helpen een akte waarbij de auteursrechten op de ontwikkelde software overgedragen wordt aan Kanaal10. Deze akte is in het Engels opgesteld en ook met buitenlands recht te gebruiken.


Vraag of Advies

Wilt u advies of heeft u een vraag? Neem hier contact op.

Over Buro01

personal

Om op ICT-gebied uw juridische zaken goed te regelen is belangrijk. Voor deskundig en begrijpelijk advies over uw vraag over ICT en recht kunt u terecht bij Buro01. Of het nu gaat om software, computers, privacy of een app bij Buro01 krijgt u het antwoord op uw juridische vraag. Zowel (algemene) voorwaarden of afspraken met uw klanten of contracten met bedrijven of ZZP’ers maakt Buro01 voor u in orde. Buro01 is praktisch, duidelijk en past bij uw bedrijf.

Buro01 onderscheidt zich door zijn hulp met een duidelijk contract of goede algemene voorwaarden op het gebied van ICT en recht. Het opstellen van gebruiksvoorwaarden voor ‘Software as a Service’ (Saas) tot een disclaimer op uw website hoeft geen uitgebreide opdracht te worden. Vaste opdrachten voor een vaste besproken prijs, daarom geven wij vooraf een inschatting en maken wij in overleg een vaste afspraak over de kosten.
Lees meer

Apps en Software (as a Service)

Buro01 adviseert u over de juridische IT-vragen bij allebei. Bijvoorbeeld: Wat moet ik regelen als in mijn app persoonlijke data worden gebruikt? Over al deze vragen over auteursrecht, non disclosure en persoonsgegevens kan Buro01 u adviseren.

Privacy

Wilt u: advies over het veilig verzenden van personal data naar de VS; het opstellen van een privacy policy of een contract voor het verwerken van personal data voor een ander bedrijf? Buro01 helpt u daarbij en kan u voorzien van een deskundig en begrijpelijk contract of advies dat u geeft waar u om vraagt.

Max Ruesen IE- en IT-rechtjurist. Vanuit het intellectueel eigendom helpt hij u o.a. bij het overdragen van het eigendom van software of het geven van licenties. Vanuit het IT-recht helpt hij met uw vragen over privacy, afspraken rondom software of het misbruik van uw software(-dienst).

Aan zowel de Radboud Universiteit (RU) als de Universiteit van Tilburg heeft hij zich gespecialiseerd in recht en technologie. Tot 2014 is Max verbonden geweest aan de sectie Intellectueel Eigendom van de Radboud Universiteit. Privacy & Data Protection en aansprakelijkheid op internet zijn belangrijke terreinen waarop hij zich heeft ontwikkeld. Tot slot heeft Max ervaring als server operator en ontwikkelde hij zich in het ‘vertalen’ van complexe ICT-problemen naar een begrijpelijke boodschap voor de klant.

Door zijn werkervaring in de ICT-branche begrijpt Max uitstekend de behoeften van de klant en is hij in staat dat te vertalen naar begrijpelijk en deskundig juridisch advies voor u.